-A
+A

Konferencje

Ewa Podgórska (NDAP), Zbiory audiowizualne w archiwach państwowych

Sebastian Zduńczyk (NAC), Zagadnienia opracowania fotografii i nagrań dźwiękowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

- Problemy nadzoru, opracowania i udostępniania w archiwach państwowych

Robert Borucki (AP w Koszalinie), Ryszard Marczyk (AP w Koszalinie), Kacper Pencarski (Akademia Pomorska w Słupsku), Problematyka opracowania dokumentacji audiowizualnej w oparciu o doświadczenia Archiwum Państwowego w Koszalinie.

czytaj więcej

Standaryzacja w archiwach (warsztaty)

Archiwum Główne Akt Dawnych, 7 grudnia 2006 r.

czytaj więcej

Polsko-Włoskie Warsztaty Digitalizacja Dziedzictwa Kulturalnego 19-20 grudnia 2006 r.

  • Program warsztatów (*.pdf)
  • Dyskusja panelowa (*.pdf)
  • Lista uczestników (*.pdf)
czytaj więcej

Materiały seminarium MINERVAPLUS
Warszawa, 30 stycznia 2006 r.

czytaj więcej
Newsletter NDAP