-A
+A

Konferencje

Ewa Podgórska (NDAP), Zbiory audiowizualne w archiwach państwowych

Sebastian Zduńczyk (NAC), Zagadnienia opracowania fotografii i nagrań dźwiękowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

- Problemy nadzoru, opracowania i udostępniania w archiwach państwowych

Robert Borucki (AP w Koszalinie), Ryszard Marczyk (AP w Koszalinie), Kacper Pencarski (Akademia Pomorska w Słupsku), Problematyka opracowania dokumentacji audiowizualnej w oparciu o doświadczenia Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Konferencja metodyczna

Problemy opracowania materiałów audiowizualnych
w archiwach państwowych Warszawa, 3-4 kwietnia 2008 r.

Anna Krzemińska (AP w Częstochowie) Materiały audiowizualne na przedpolu archiwalnym – problem gromadzenia, opracowania oraz zasad przekazywania do archiwum państwowego

Lutosław Stachowski (AP w Lublinie), Opracowanie materiałów audiowizualnych w świetle doświadczeń i problemów podmiotów wytwarzających i gromadzących je (nadzorowanych przez AP w Lublinie)

Leszek Franciszkiewicz (AP Płock), Digitalizacja fotografii z zespołu archiwalnego KW PZPR w Płocku. Założenia, realizacja, problemy, wnioski na przyszłość

Joanna Obin (AP w Gdańsku), Problemy opracowania fotografii KW PZPR w świetle doświadczeń Archiwum Państwowego w Gdańsku

Łukasz Jaworski (AP w Łodzi), Krzysztof Kolasa (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi), Dokumentacja audiowizualna (fotografie, filmy, nagrania) w zespołach akt PZPR w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi – problemy opracowania.

Bolesław Rassalski, (AP w Bydgoszczy), Problemy długookresowego zachowania archiwalnych materiałów dźwiękowych, filmowych i audiowizualnych

Filip Kwiatek (NAC), Internetowa baza fotografii ADM jako przykład udostępniania zdigitalizowanych fotografii w sieci.

- Zagadnienia prawne opracowania w archiwach państwowych

Joanna Potasz (AP w Krakowie), Problem praw autorskich do posiadanych materiałów audiowizualnych w kontekście ich udostępniania

- Standardy opracowania materiałów audiowizualnych

Kazimierz Schmidt (NDAP), Co komu potrzebne - czyli "Chłopcy od świętego Wincentego" wg ISAD(G) i Amazon.com oraz co z tego porównania
wynika.

Jan Sałkowski (Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A.), Specyfika opracowania telewizyjnych pozycji programowych

Łukasz Skowron (NAC), Standardy opisu archiwalnego stosowane w ADM.

Zofia Czekalska-Sitko (AP w Krakowie), Podejście do opracowania materiałów audiowizualnych na przykładach zasobu archiwalnego TVN Discovery Historia

Piotr Jamski (Instytut Sztuki PAN), Cyfrowa integracja archiwum fotograficznego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości (1906-1937) - projekt realizowany przez IS PAN w latach 2005-2009

Agnieszka Gicala (AP w Krakowie), Problem budowania struktury słów kluczowych w bazach danych opisujących nagrania audiowizualne na przykładzie TVN

- Archiwa dźwiękowe – Inicjatywy i realizacje

Ewa Dahlig-Turek (Instytut Sztuki PAN), DISMARC - Discovering Music Archives. Europejski projekt sieci archiwów muzycznych

Izabela Lewandowska, Anna Bogdanowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Komputerowe metody archiwizacji relacji ustnych

Agnieszka Kordowicz, Małgorzata Barucka (Archiwum Polskiego Radia), Specyfika dokumentacji materiałów dźwiękowych stanowiących formy typowo radiowe na przykładzie słuchowiska radiowego

Jacek Jackowski (Instytut Sztuki PAN), Problemy digitalizacji i opisu zasobów archiwalnych Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8309197