-A
+A

Konferencje

"Europejskie Dziedzictwo Audiowizualne" - Warszawa, 22 lutego 2008 r.

  • Program Konferencji (*.pdf)
  • Zaproszenie (*.pdf)
  • Zgłoszenie uczestnictwa (*.rtf)

W dniach 22-23 września 2010 r. w  siedzibie Archiwum Akt Nowych  przy ul. Hankiewicza 1, odbędzie się konferencja naukowa pt. "Archiwa instytucji życia publicznego w strukturze narodowego zasobu archiwalnego”. Organizatorami wydarzenia są Archiwum Akt Nowych, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Zakład Archiwistyki Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

czytaj więcej

W dniach 25-26 listopada 2010 r. (czwartek-piątek) w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa pt. „Dokumentacja masowa – problemy wartościowania i selekcji”.

Organizatorami konferencji są: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego), Archiwum Państwowe w Poznaniu, Instytut Historii UAM w Poznaniu (Zakład Archiwistyki) oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (Sekcja Edukacji Archiwalnej).

Zapraszamy do udziału wszystkich, zainteresowanych pogłębionymi rozważaniami nad problematyką wartościowania dokumentacji masowej.

Szczegółowe informacje na temat konferencji, jak i formularz zgłoszenia, można znaleźć na stronie Archiwum Państwowego w Poznaniu http://www.poznan.ap.gov.pl/zaproszenie_2.htm oraz IH UAM http://bit.ly/bk2tTK

Zakład Archiwistyki Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do udziału w III spotkaniu z cyklu „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne” pt. „Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją”. Spotkanie odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2011 r.

Proponowana problematyka:
Nauka archiwalna rozwija się w duchu ujednolicania pracy archiwów. Jakie jednak korzyści przynosi to ujednolicanie? Jak badać pożytki płynące ze standaryzacji? Jak daleko ma iść unifikacja terminologii archiwalnej, metod kształtowania, porządkowania i opisu zasobu archiwalnego? Czy standaryzacja nie jest niszczeniem odmienności, bogactwa metod pracy, ich różnorodności? Podejście kulturowe wskazuje na archiwalia jako samoświadectwa, wspiera tych, którzy chcą nieingerowania archiwisty w sposób kształtowania zasobu archiwalnego, a także stan archiwaliów, trafiających do jego rąk. Podstawowa zasada teoretyczna archiwistyki - zasada proweniencji wydaje się ochroną różnorodności, a nie sposobem na ujednolicenie metod porządkowania.

Celem organizatorów jest wywołanie dyskusji docierającej do fundamentalnych zagadnień archiwistyki oraz zwiększenie zainteresowania podstawami teoretycznymi archiwistyki i ich znaczeniem dla codziennej pracy archiwów. 

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Katowicach zaprasza wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Muzeum Górnośląskim w Bytomiu na konferencję naukową pt. „Powstania w pamięci historycznej. Uczestnicy – pomniki – rocznice”, która odbędzie się w dn. 8-9 czerwca br. 8 czerwca obrady odbędą się w siedzibie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, zaś w dniu 9 czerwca w historycznej Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. 

Podczas wydarzenia prezentowana będzie wystawa poświęcona miejscom pamięci po powstaniach i plebiscycie w Katowicach pt.: "Pamięć o powstaniach śląskich w XX wieku. Uczestnicy – Pomniki – Rocznice". Ekspozycji towarzyszyć będzie katalog pt. "Powstania śląskie 1919-1920-1921. Uczestnicy – Pomniki – Rocznice", zawierający materiał ikonograficzny wraz z opisami oraz publikacja naukowa pt. "Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku z lat 1918-1950 w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach" z serii wydawniczej "Archivum Silesiae Superioris".

 

Wystawa jest poświęcona prezentacji wybranych zagadnień mieszczących się w pojęciu „miejsce pamięci”. Mają temu służyć dokumenty, materiał kartograficzny i ikonograficzny zachowany w Archiwum Państwowym w Katowicach. Organizatorzy zamierzają pokazać nie tylko powstania, ale także, poprzez pryzmat ich ocen, skomplikowane dzieje regionu w całym XX wieku. Ekspozycja ma opisywać nie tylko dziedzictwo kulturowe własnego regionu, ale także złożony proces budowy postaw patriotycznych na Górnym Śląsku. Szczególne zainteresowanie poświęcono takim formom upamiętniania wiedzy o wydarzeniach z lat 1919-1921, które przez wiele dziesięcioleci dzieliły mocno Górnoślązaków. Katalog wystawy oprócz części ikonograficznej wraz z opisami ma zawierać m.in. kalendarium powstań śląskich w postaci tabeli synchronicznej z wydarzeniami z historii Polski i historii Europy.
Warto podkreślić, że katalog, choć ma stanowić uzupełnienie wystawy, będzie odrębną publikacją, którą z powodzeniem będzie można wykorzystać w edukacji na przykład na lekcjach historii. 

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8295390