-A
+A

Konferencje

W dniach 13 i 14 stycznia 2012 roku w Muzeum w Darłowie odbyła się X konferencja z cyklu Historia i Kultura Ziemi Sławieńskiej zatytułowana "Miasta Powiatu Sławieńskiego". Organizatorami konferencji były Fundacja „Dziedzictwo” w Sławnie i Muzeum Książąt Pomorskich w Darłowie.

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa „Widoki miast pomorskich”, której otwarcia dokona w Darłowie w dniu 13 stycznia br. o godz. 17.00 Joanna Chojecka, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Wystawa prezentowana będzie zarówno w Darłowie jak i w Sławnie do 20 lutego 2012 roku.

 

czytaj więcej

W dniach 5-7 września 2012 r. we Wrocławiu odbył się VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, który obradował pod hasłem: „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość".  Konferencję zorganizowały Stowarzyszenie Archiwistów Polskich i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych przy współpracy Archiwum Politechniki Wrocławskiej. Przedmiotem dyskusji archiwistów, historyków, zarządców dokumentacji oraz informatyków były m.in. nadanie postaci cyfrowej archiwaliom, zarządzanie dokumentacją elektroniczną, rozwój e-administracji i wiele innych zagadnień dotyczących problemów i wyzwań współczesnej archiwistyki.

czytaj więcej

W dniach 13-14 marca 2013 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie odbyła się konferencja  „Archiwa i kolekcje prywatne - dziedzictwo archiwalne, dziedzictwo kultury”  poświęcona zagadnieniom praktyki gromadzenia, ewidencjonowania, udostępniania niepaństwowego nieewidencjonowanego zasobu archiwalnego oraz metodyce jego opracowania. Organizatorami Konferencji byli Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych  prof. dr hab. Władysław Stępniak i Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie dr Hanna Krajewska przy udziale Polskiego Towarzystwa Archiwalnego.

czytaj więcej

W dniach 23-24 stycznia w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się dwudniowe seminarium pt. "ZoSIA vs AtoM. Dwa systemy do zarządzania zasobem archiwalnym". Spotkanie poświęcone było porównaniu systemów ZoSIA i AtoM, przedstawieniu ich funkcjonalności i perspektyw rozwoju. Prezentacje przygotowali pracownicy archiwów państwowych we Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Seminarium zakończyło się panelem dyskusyjnym.

Sprawozdanie z seminarium przeczytać można na Naukowym Portalu Archiwalnym - ArchNet.

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8295390