-A
+A

Wydarzenia

 

Narada dyrektorów archiwów państwowych 9-10 maja 2016 r.

Omawiane tematy:

  • Kierunki działania archiwów państwowych - dr Wojciech Woźniak , Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
  • Postępowanie z aktami wyborczymi; Plany w sprawach postępowania z dokumentacją - Paweł Pietrzyk, Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego
  • Problematyka finansowa archiwów -  budżet na 2016 r., inwestycje i remonty; Wynagrodzenia w archiwach; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Ryszard Wojtkowski, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
  • Problemy z przekazywaniem i odbieraniem dokumentów podpisanych elektronicznie (poprzez różne ścieżki e-PUAP, TREZOR, poczta elektroniczna); Przekazywania wniosków o zmiany planów i ujęcia tego w polityce rachunkowości - Irena Marczak, Główny księgowy NDAP
  • Informacja o działaniach w zakresie metodyki  (nowe normatywy NOMA, opracowanie, kopie, konferencja metodyczna); Informacja o realizacji POPC AC - Andrzej Biernat, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
  • Zasady ponownego wykorzystania (re-use) informacji sektora publicznego - Dariusz Grot, Radca kierownika urzędu, Dział Prawny
  • Konkurs wewnętrzny NDAP na digitalizację materiałów archiwalnych  dla archiwów państwowych - Ryszard Wojtkowski, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
  • Podsumowanie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w archiwach państwowych  w 2015 r. - Grzegorz Mędykowski, Naczelnik Wydziału Popularyzacji i Wydawnictw
  • Granty naukowe – stan obecny i kierunki zmian - Andrzej Biernat, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
  • Zmiany w przepisach prawa pracy i ustawie o służbie cywilnej - Marlena Podsiadły, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń

 

Newsletter NDAP