-A
+A

E-publikacje

Od redakcji

Publikacja pt. "Raport o archiwach w Unii Europejskiej po rozszerzeniu. Pogłębiona współpraca archiwalna w Europie - plan działania" została opracowana przez Grupę Ekspertów Krajowych ds. Archiwów Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz Instytucji i Organów UE na zamówienie Rady Unii Europejskiej. Raport został przetłumaczony na język polski w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i w tej wersji językowej udostępniony na stronie internetowej instytucji.

Raport o archiwach w Unii Europejskiej po rozszerzeniu. Pogłębiona współpraca archiwalna w Europie - plan działania

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl