-A
+A

E-publikacje

Na drodze do wolności - okładka

Katalog wystawy "Na drodze do wolności" - pobierz publikację (pdf, 13,9 MB)

O wystawie

 

Grażyna Broda
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Wrocławska Loża wolnomularska „Fryderyk pod złotym berłem“ w świetle materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu plik .pdf (208 KB)

Anna Dziatczyk
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim)
Źródła archiwalne do historii miasta Duszniki-Zdrój do 1945 roku w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim plik .pdf (1,1 MB)

Roman Stelmach
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Źródła archiwalne do dziejów klasztorów kanoniczych na wyspie Piaskowej we Wrocławiu zachowane w Archiwum Państwowym we Wrocławiu plik .pdf (298 KB)

Anna Dziatczyk
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim)
Relacja z uczestnictwa w XIX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Szczecinie plik .pdf (313 KB)

Roman Stelmach
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Silesiaka i polonika w zasobie dokumentów poklasztornych przechowywanych w Zemskym Archivum w Brnie plik .pdf (178 KB)

Małgorzata Kysil
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Zaginiony oficer trzeciej wojny śląskiej major Emanuel von Schaffgotsch — syn wybitnego męża stanu Johanna (Hansa) Antona von Schaffgotscha plik .pdf (307 KB)

Barbara Grzybek
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu) 
Sprawa zburzenia zabytkowego kościoła w Lubaniu w latach 1956-1957 w świetle źródeł archiwalnych (badania wstępne) plik .pdf (334 KB)

Grażyna Trzaskowska
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Na drugiej linii. Epidemia ospy prawdziwej w Polsce z 1963 r. w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa plik .pdf (299 KB)

Roman Stelmach
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Spuścizna archiwalna klasztoru premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu plik .pdf (1,22 MB)

Elżbieta Galik
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Batalia o budynek – lokal Archiwum Państwowego we Wrocławiu przy ul. Gdyńskiej Nr 2 (dzisiejsza ul. Pomorska) plik .pdf (1,45 MB)

Mieczysława Chmielewska
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Symbolika i treści zawarte w dokumentach notariuszy małopolskich na Śląsku plik .pdf (1069 KB)

Małgorzata Kysil
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Kacper III i Baltazar I Schaffgotsch – twórcy dworów w Czarnem (Schwarzbach), Nowym Dworze (Neuhoff) w Kowarach Radocinach oraz w Czernicy (Langenau) plik .pdf (270 KB) 

Grażyna Trzaskowska
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Rzeźnie miejskie na Dolnym Śląsku jako przykład budownictwa przemysłowego w XIX i początkach XX wieku
plik .pdf (478 KB)

Hubert Mazur
(Archiwum Państwowe w Kielcach)
Źródła do dziejów Chęcin w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach plik .pdf (359 KB)

Roman Stelmach
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Katalog dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych Dolnego Śląska plik .pdf (890 KB)

Grzegorz Gałęzowski
(Archiwum Państwowe w Lublinie)
Trwałość dokumentów cyfrowych na tle nośników tradycyjnych. plik .pdf (2,47 MB)

Małgorzata Kysil
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Akta rodziny Schaffgotschów w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu. plik .pdf (161 KB)

Remigiusz Kazimierczak
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Stadion Olimpijski we Wrocławiu w latach 1927-1933 - funkcjonowanie i wykorzystanie obiektu plik .pdf (129 KB)

Grażyna Trzaskowska
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Nabytki Archiwum Państwowego we Wrocławiu z lat 2003-2007.Przegląd problematyki badawczej plik .pdf (100KB)

Włodzimierz Bagieński
(Archiwum m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim)
Ewidencja ludności na południowym Mazowszu od połowy XIX do połowy XX w. plik .pdf (150,88 KB)

czytaj więcej
Newsletter NDAP