-A
+A

Publikacje NDAP

 

 

Śmieszne to życie! Ale go żal…: Dzienniki Kazimierza Filara Cz.1 i Cz.2, oprac. Piotr Szlanta, współpraca: Leszek Boryczko, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2018, Cz. 1: ss. 559, Cz. 2 ss. 303, ISBN Cz.1 978-83-65681-49-2, ISBN Cz.2 978-83-65681-50-8
Seria wydawnicza „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”, red. nauk. prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr Grzegorz Mędykowski

Dwutomowa publikacja jest V tomem serii wydawniczej pt. „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności” zainicjowanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu i wydarzeń I wojny. Cykl prezentuje dzienniki, pamiętniki i korespondencję z zasobu archiwów państwowych ukazujące wydarzenia Wielkiej Wojny z polskiej perspektywy, uwzględniając problemy życia codziennego na tle polityki światowej oraz głębokich przeobrażeń zachodzących w kraju i poza jego granicami.

Tom V serii jest dziennikiem Kazimierza Filara zaprezentowanych w dwóch częściach. Autor rozpoczął pisanie swojego dziennika w pierwszych dniach wybuchu Wielkiej Wojny służąc wtedy w armii w stopniu ogniomistrza. Dzienniki prowadził aż do momentu swojej śmierci, czyli do 1918 roku.

„Dzień po dniu przedstawia Kazimierz Filar swoje wojenne przeżycia, patrząc na siebie z dużym dystansem i poczuciem humoru, nie epatując opisem dramatycznych przeżyć, grozą wojny czy niewyobrażalnie ciężkimi warunkami bytowymi”

Wydawnictwo zawiera liczne fotografie, które zostały przekazane następnym pokoleniom przez siostrę Kazimierza Filara (Zofia Bernhardt).  Dzienniki i zdjęcia zapisane w formie cyfrowej zostały przekazane Archiwum Narodowemu w Krakowie przez rodzinę autora.
Cena: 85 zł (dwa tomy)

Sprzedaż publikacji Śmieszne to życie! Ale go żal…: dzienniki Kazimierza Filara Cz1 i Cz2 prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Książka do pobrania również w wersji PDF: tom 1 (pdf, 22,5 MB); tom 2 (pdf, 6,7 MB)

 

 

 

Archiwa, źródła, historia : prace ofiarowane w siedemdziesiąte urodziny Profesora Władysława Stępniaka, pod redakcją naukową Ewy Rosowskiej i Huberta Wajsa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2018, ss. 391, ISBN 978-83-65681-48-5

Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin prof. dr hab. Władysława Stępniaka stała się okazją do ukazania dorobku ponad czterdziestoletniej aktywności naukowej, organizacyjnej i społecznej tego wybitnego archiwisty i historyka. Praca podzielona jest na część wstępną, napisaną przez nestora archiwistyki polskiej prof. dr hab. Kazimierza Kozłowskiego, wykaz prac Jubilata, trzy części problemowe i bibliografię. Publikacja obejmuje ponad 20 artykułów wychowanków i współpracowników prof. W. Stępniaka, poświęconych problematyce teorii i praktyki archiwalnej, archiwoznawstwa i historii. W gronie autorów są doktorzy wypromowani przez jubilata, współpracownicy z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz archiwiści i historycy, związani zawodowo z archiwami państwowymi.

Zawarte w księdze prace potwierdzają ważne znaczenie archiwów dla humanistyki polskiej, świadczą też o zaangażowaniu archiwistów w działalność naukową, zaangażowaniu którego orędownikiem był prof. W. Stępniak

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

Ignacy Daszyński, opracowanie i wstęp Robert Gębicki, Warszawa 2018, ss. 154, ISBN 978-83-65681-37-9    

Publikacja albumowa poświęcona postaci jednego z twórców odrodzonej Rzeczypospolitej: wybitnego polityka, premiera pierwszego rządu ludowego w 1918 r., wieloletniego przywódcy ruchu socjalistycznego, posła i marszałka Sejmu RP. Materiał źródłowy albumu pochodzi głównie z zasobu Archiwum Akt Nowych i zaprezentowany został w czterech działach, ukazując Daszyńskiego w kontekście życia prywatnego, działalności publicznej i partyjnej oraz w ocenach współczesnych. „Moim zamiarem – jak pisze Robert Gębicki – było pokazanie różnorodnych materiałów biograficznych i bogactwa ocen wyrażanych przez wiele osób, niekiedy w szczególny sposób”.

Publikacja ukazała się dzięki współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Archiwum Akt Nowych.

Sprzedaż albumu prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Cena: 61 zł

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.