Czasopisma archiwów państwowych

Szkice Archiwalno-Historyczne

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Periodyk wydawany przez Archiwum Państwowe w Katowicach od 1998 r. Od 2007 r. ukazuje się regularnie jako rocznik, ponadto przygotowywane są także numery specjalne. Na łamach czasopisma odnaleźć można teksty zarówno z zakresu historii, głównie dotyczących dziejów Śląska, jak i szeroko rozumianej archiwistyki oraz źródłoznawstwa.

Redaktorem naczelnym od 2007 r. jest dr hab. Piotr Greiner. Od 2011 r. „Szkice Archiwalno-Historyczne” są naukowym czasopismem parametryzowanym. Materiały publikowane w periodyku zaopatrzono streszczenia w językach niemieckim i angielskim. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Tomy starsze niż dwa lata zostają umieszczone on-line na stronie archiwum. Czasopismo posiada własną podstronę internetową, na której znajdują się wszelkie informacje i instrukcje wydawnicze obowiązujące przy przygotowywaniu artykułu.