Czasopisma archiwów państwowych

Szczeciński Informator Archiwalny

DrukujDrukuj - wersja mobilna

W 1978 roku wydano pierwszy numer czasopisma (wówczas półrocznika) pn. „Informator Archiwalny” pod red. Zdzisława Chmielewskiego. Od 1985 roku ukazywał się w formie rocznika pod zmienioną nazwą „Szczeciński Informator Archiwalny” (od 1988 roku pod red. Marii Frankel). Na zawartość periodyku składały się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące, zwłaszcza pomorskie, źródła archiwalne. Czasopismo w całości przygotowywane było przez pracowników szczecińskiego archiwum, którzy publikowali na jego łamach efekty swoich badań naukowych i opracowań archiwalnych. Znajdowały się w nim również artykuły historyków i archiwistów także spoza regionu zachodniopomorskiego.

W 2016 roku ukazał się ostatni 25. numer tego czasopisma. Zostało ono zastąpione przez „Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne”.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości poszczególnych wydań periodyku dostępne są na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Szczecinie.