-A
+A

Czasopisma archiwów państwowych

Periodyk ukazuje się od roku 1994, a od roku 2010 jest wydawany wspólnie przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim oraz Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości. Od początku redaktorem naczelnym jest dr hab. Dariusz Rymar – dyrektor archiwum. Do roku 2016 ukazały się 23 tomy „Rocznika”.

Pismo ma charakter historyczny i regionalny. Jego zasięg merytoryczny to przeszłość współczesnej ziemi gorzowskiej, średniowiecznej ziemi lubuskiej, zachodniej Wielkopolski i brandenburskiej Nowej Marchii. W „Roczniku” ukazują się artykuły i materiały o charakterze przyczynkarskim, biogramy ważniejszych osób związanych z regionem, publikacje źródeł z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie, bibliografia historii regionu (opracowywana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną). Od roku 2015 „Rocznik” uzyskał status czasopisma punktowanego (4 punkty).

Więcej informacji na temat Rocznika mozna znaleźć na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl