Czasopisma archiwów państwowych

Komunikaty Mazursko-Warmińskie

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Kwartalnik naukowy ukazujący się od 1957 roku, do dnia dzisiejszego wydano 290 numerów pisma. Swą problematyką obejmuje południową część dawnych Prus Wschodnich, także tereny wschodniego wybrzeża Bałtyku oraz dawne Prusy Zachodnie. Czasopismo szczególne zainteresowanie kieruje w stronę kwestii północnych części dawnych Prus Wschodnich i samego Królewca, a także historii najnowszej Obwodu Kaliningradzkiego. Niezależnie od prac historycznych, znajdują się w nim prace z dziedzin pokrewnych: archeologii, literatury, geografii historycznej. Prezentowane są również artykuły socjologiczne.

Po blisko sześćdziesięciu latach ukazywania się, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” stały się najważniejszym czasopismem poświęcającym swoją uwagę tematyce dawnych krain pruskich i powojennej historii regionu północno-wschodniego. Wysoki poziom merytoryczny, utrzymywany konsekwentnie przez kolejne lata aktywności sprawił, że czasopismo w chwili obecnej jest najwyżej punktowanym periodykiem naukowym regionu.