Czasopisma archiwów państwowych

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Rocznik Archiwum Państwowego w Szczecinie ukazuje się od 2017 roku. Tytuł ten zastąpił wydawany w latach 1978–2016 „Szczeciński Informator Archiwalny”. Na zawartość „SSAH” składają się artykuły z obszaru archiwistyki oraz dotyczące zagadnień historycznych skupione w dziale „Studia i materiały”. Pozostałe działy rocznika to „Recenzje i omówienia”, „Z praktyki archiwalnej” oraz „Kronika Archiwum Państwowego w Szczecinie”.

Czasopismo stanowi forum wypowiedzi dla archiwistów i badaczy z innych dziedzin oraz naukowców zza granicy, mogących prezentować na łamach swoje dokonania z zakresu szeroko pojętej humanistyki. Każdy artykuł naukowy i przeglądowy przechodzi dwustopniowy proces recenzowania. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w streszczenia, w tym w języku angielskim.

„SSAH” ukazuje się pod koniec każdego roku kalendarzowego. Pierwotną jego wersją jest forma papierowa.

Po szczegółowe informacje o czasopiśmie i redakcji „Szczecińskich Studiów Archiwalno-Historycznych” zapraszamy na stronę internetową http://ssah.szczecin.pl/, gdzie m.in. nieodpłatnie udostępnione są online kolejne tomy periodyku.