-A
+A

Publikacje NDAP

Problemy archiwistyki podzielonej Europy. Selekcja i opracowanie dokumentacji 1918-1991, Zdzisław Chmielewski; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017; s. 355; ISBN 978-83-65681-20-1 (PDF)

Publikacja stanowi przegląd rozwoju europejskiej myśli archiwalnej w latach 1918-1991. Autor – prof. Zdzisław Chmielewski, historyk, archiwista, były rektor Uniwersytetu Szczecińskiego – opisuje poszczególne zagadnienia, biorąc pod uwagę konkretne okresy historyczne, uwarunkowania oraz regiony geograficzne i wskazując linie rozwojowe archiwistyki w XX wieku.

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

Sprzedaż wersji drukowanej prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 


Zasada zespołowości w praktyce. Studia i materiały, red. nauk. Ewa Rosowska; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017; s. 198; ISBN 978-83-65681-11-9 (PDF)

Publikacja zawiera studia i materiały, dotyczące problematyki stosowania zasady zespołowości do opracowania współczesnej dokumentacji w archiwach państwowych. Prace, wchodzące do tomu, odnoszą się zarówno do teoretycznych aspektów wprowadzania i stosowania zasady zespołowości, jak i kwestii praktycznych dotyczących tej problematyki.

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

Sprzedaż wersji drukowanej prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 


ISDIAH. Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym, tłum. Hubert Wajs, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017; s. 102; ISBN 978-83-65681-26-3
 
ISDF. Międzynarodowy standard opisu funkcji,
tłum. Adam Baniecki, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017; s. 69; ISBN 978-83-65681-23-2

Publikacje są polskimi wersjami dwóch standardów Międzynarodowej Rady Archiwów (International Council on Archives). Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym ISDIAH oraz Międzynarodowy standard opisu funkcji ISDF są propozycjami tego stowarzyszenia, kierowanymi do społeczności archiwalnej w różnych krajach w celu wprowadzania profesjonalnych, jednolitych metod opisu archiwalnego.

ISDIAH zawiera propozycję przygotowania opisu instytucji przechowującej materiały archiwalne – zarówno samodzielnej, jak i części większego podmiotu pełniącego inne funkcje. ISDF zawiera założenia opisu tychże funkcji, z którymi związane jest wytwarzanie określonego rodzaju dokumentacji, przejmowanej następnie przez archiwa historyczne.

Blokowa struktura standardów jest analogiczna do znanych i opublikowanych wcześniej w polskiej wersji językowej: Międzynarodowego standardu opisu archiwalnego ISAD (G) oraz Międzynarodowego standardu archiwalnych haseł wzorcowych ciał zbiorowych, osób i rodzin ISAAR (CPF).

Publikacje są dostępne jedynie w postaci elektronicznej, do bezpłatnego pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

ISDIAH. Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym: PDF, ePub, Mobi

ISDF. Międzynarodowy standard opisu funkcji:  PDF, ePub, Mobi
Wszystkie standardy Międzynarodowej Rady Archiwów w różnych wersjach językowych dostępne są na stronie internetowej: https://www.ica.org/en/public-resources/standards


Teoria i praktyka archiwistyki USA, Bartosz Nowożycki; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017; s. 285; ISBN 978-83-65681-16-4 (PDF)

Publikacja dotyczy problemów archiwistyki amerykańskiej w XX w. i na początku XXI w, obejmując okres od 1934 roku, kiedy to archiwistyka amerykańska usamodzielniła się od bibliotekoznawstwa, aż do roku 2009. Autor opisuje okoliczności powstania i rozwoju amerykańskiej teorii archiwalnej, funkcjonowanie Archiwum Narodowego w systemie prawnym i administracyjnym USA, a także prezentuje metodykę pracy w archiwach amerykańskich. Porównuje ponadto modele funkcjonowania sieci archiwów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, wskazując różnice i punkty zbieżne w przyjętych rozwiązaniach metodycznych. Tekst publikacji uzupełniają aneksy (w tym Słownik amerykańskich terminów archiwalnych i kancelaryjnych) oraz bogata bibliografia.

Książka jest dostępna do pobrania w wersjach: PDF, ePub, Mobi.

Sprzedaż wersji drukowanej prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.