-A
+A

Publikacje NDAP

 

Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919–1922. Materiały archiwalne, oprac.  Z. Karpus, I. Kostiuszko,  W. Rezmer, E. Rosowska, , Warszawa 2009,
Cena 133,00 zł

Stosunki polsko-izraelskie (1945–1967). Wybór dokumentów, oprac.S. Rudnicki, M. Silber, Warszawa 2009

Dokumenty dotyczące historii stosunków polsko-włoskich (1918-1940), red. A. Fiori, J. Stoch, t. 1-2, Warszawa-Rzym 1998
35,00 zł

Katalog małopolskich ksiąg sądowych wiejskich XV-XVIII w., oprac. T. Wiślicz, Warszawa 2007
30,00 zł

Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 1, Jeńcy nie wypowiedzianej wojny VIII 1939-III 1940, red. A. Gieysztor,
R. G. Pichoja, Warszawa 1995
35,00 zł

Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 2, Zagłada Marzec–czerwiec 1940, red. A. Gieysztor, W. Kozłow, Warszawa 1998
40,00 zł

Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 3, Losy ocalałych. Lipiec 1940-marzec 1943, oprac. zbior, Warszawa 2002
50,00 zł

Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 4, Echa Katynia, oprac. zbior., Warszawa 2006
73,00 zł

Kronika podolska. Dokumenty organizacji narodowej 1862-1863, Z. Starorypiński,
oprac. S. Kieniewicz i F. Ramotowska, Warszawa 1997
15,00 zł

Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564-1565 cz. 1, oprac. K. Chłapowski, H. Żytkowicz, cz. 1, Warszawa-Łódź 1992
nakład wyczerpany

Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564-1565 cz. 2, wyd. K. Chłapowski, H. Żytkowicz, Warszawa 2001
25,00 zł

Materiały archiwalne do "wydarzeń gryfickich" z 1951 r., oprac. K. Kozłowski, Szczecin 1992
nakład wyczerpany

Matricularum Regni Poloniae Summaria, cz. 6, Księgi z okresu panowania Henryka Walezego 1573-1574, oprac. M. Woźniakowa, Warszawa 1999
20,00 zł

Meldunki miesięczne wywiadu przemysłowego KG ZWZ/AK 1941-1944 , faksymile, oprac. A. Glass, Warszawa 2000
nakład wyczerpany

Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. 1, Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej , oprac. zbior. pod red. T. Dubickiego, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004
80,00 zł

Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. 2, Wybór dokumentów , oprac. J. S. Ciechanowski, Warszawa 2005
115,00 zł

Protokoły posiedzeń Rady Narodowej Centralnej we Lwowie (14. IV-29. X. 1848), red. S. Kieniewicz, F. Ramotowska, Warszawa 1996
8,00 zł

Rachunki królewskie z lat 1393-1395 i 1412, rachunki podrzęctwa krakowskiego, rachunki stacji nowosądeckiej , oprac. H. Wajs, Warszawa 1993
4,00 zł

Raporty roczne ambasady brytyjskiej w Warszawie 1945–1970 , oprac. M. Nurek, Warszawa 2003
65,00 zł

Rejestr dochodów i wydatków kancelarii grodzkiej lubelskiej z lat 1689-1691 , oprac. R. Jop, Warszawa 2006
33,00 zł

Siedziby Kiszków i Radziwiłłów na Białorusi w XVI-XVIII wieku. Opisy z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych , oprac. J. Zawadzki, Warszawa 2002
20,00 zł

Sumariusz Ksiąg Metryki Koronnej, Część 6, Księgi z czasów panowania Henryka Walezego 1573-1574,
(płyta CD-ROM), oprac. M. Woźniakowa, oprac. wersji elektronicznej: D. Glinka, K. Narojczyk, Warszawa 2001
30,00 zł

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protokóły i sprawozdania 1920-1939,
oprac. H. Chałupczak, E. Kołodziej, Lublin 1999
nakład wyczerpany

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Referaty 1928-1938, oprac. H. Chałupczak, E. Kołodziej, Lublin 2001
40,00 zł

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Protokoły i referaty 1920-1938 oprac. E.Kołodziej,
T. Radzik, Lublin 2004
17,00 zł 

Źródła do dziejów kopalnictwa uranowego w Polsce, wybór , oprac. M. Zdulski, Warszawa 2000
nakład wyczerapny

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl