-A
+A

Wydawnictwa

Publikacje Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych dostępne są w sprzedaży w Wydziale Administracyjnym NDAP.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych prowadzi sprzedaż tylko własnych publikacji wskazanych na stronie: Publikacje NDAP

  • ul. Rakowiecka 2D, 02 -517 Warszawa
    tel. +48 (22) 565 46 12, pok. 122

Sprzedaż książek:   wt: 10.00 - 12.00
                             czw: 13.00 - 15.00

Zamówienia pisemne

Prosimy o wypełnienie KARTY ZAMÓWIENIA PUBLIKACJI oraz przesłanie jej na adres pocztowy lub e-mailowy.

ul. Rakowiecka 2D, 02 -517 Warszawa
tel. +48 (22) 565 46 12
e-mail: ndap@archiwa.gov.pl , jleszko@archiwa.gov.pl

Zamówienia są realizowane według kolejności napływania - czas realizacji do 30 dni.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych nie udziela rabatów na książki.

Informujemy, że wysyłka zamówionych książek realizowana jest przelewem na numer konta: 11101010100008792231000000. Istnieje możliwość otrzymania rachunku (NDAP nie wystawia faktur).

Newsletter NDAP