-A
+A
  • Start /
  • Wystawa poświęcona powstaniu styczniowemu w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Aktualności

W najbliższy poniedziałek 21 stycznia, o godz. 12.00 w Sali Balowej Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, ul. Długa 7 odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Mors sola victris, gloria victis – śmierć jedynym zwycięzcą, chwała zwyciężonym. 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863-1864”. Pokazane na wystawie dokumenty rękopiśmienne i drukowane, ikonograficzne i fotograficzne ukazują między innymi nastroje społeczne przed wybuchem powstania, okres walki zbrojnej, postawy ludzi biorących udział w powstaniu (także cudzoziemców), jego biernych obserwatorów i przeciwników oraz represje i skutki społeczne powstania.

Zaprezentowana jest również sylwetka ostatniego dyktatora powstania Romualda Traugutta oraz akta dokumentujące, w jaki sposób powstanie styczniowe przetrwało w pamięci uczestników i potomnych. Większość materiałów pochodzi z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych. Swoje zbiory prezentują także archiwa państwowe m.in.: w Kielcach, Lublinie, Płocku, Radomiu i Warszawie, Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Na wystawie można również zobaczyć biżuterię i ubiór z czasu żałoby narodowej ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Ekspozycja będzie czynna do 8 lutego 2013 r. w godz. 10.00-18.00; w soboty (26 stycznia i 2 lutego) w godz. 10.00-14.00. Wstęp wolny. Organizatorami są: Archiwum Główne Akt Dawnych i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Kustoszem wystawy jest Dorota Lewandowska z AGAD.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl