-A
+A
  • Start /
  • „Colloquia Jerzy Skowronek dedicata”

Aktualności

W dniach 4-5 października br. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej organizuje XII Międzynarodową Konferencję Archiwów Państw Europy Środkowej i Wschodniej z cyklu „Colloquia Jerzy Skowronek dedicata”. Tegoroczne obrady przebiegać będą pod hasłem: Dokumentacja komunistycznych organów represji. W trakcie dwudniowego spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia: • podstawy prawne przejęcia dokumentacji organów represji i jej zarządzania; • opracowanie archiwalne dokumentacji organów represji - doświadczenia i problemy; • instytucje zarządzające dokumentacją organów represji a archiwa państwowe - wzajemne relacje i problemy; • dostęp do dokumentacji organów represji - stan prawny, problem ochrony dóbr osobistych i oczekiwania społeczne; • użytkownicy dokumentacji wytworzonej przez organa represji - ich potrzeby  i oczekiwania.

Poza uczestnikami z Polski, swój udział w roli referentów potwierdziło ponad 20 przedstawicieli państw europejskich, takich jak: Albania, Czechy, Estonia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy,  Portugalia, Słowacja, Słowenia, Ukraina. Wznawiana w bieżącym roku konferencja stanowi kontynuację cyklu 11 poprzednich spotkań organizowanych w latach 1999-2005. Organizatorzy żywią nadzieję, że planowane w kolejnych latach spotkania będą służyły wymianie wzajemnych doświadczeń między środowiskami archiwistów w różnych krajach, jak też sprzyjały debacie  i szukaniu wspólnych rozwiązań dla aktualnych problemów i wyzwań, stojących przed służbami archiwalnymi w Europie.

Wszystkich zainteresowanych bliższymi informacjami na temat programu i przebiegu obrad zapraszamy na oficjalną stronę konferencji: http://colloquia.archiwa.gov.pl/pl/

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl