-A
+A

Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu

DZIEŃ 1 | 16.11. 2021 | 13.00-18.00

13.00-13.10 Powitanie przez Pawła Pietrzyka Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

13.10-13.15 Józef Orzeł Przewodniczący Rady do Spraw Cyfryzacji

13.15-13.20 Kristinn Sigurðsson Wiceprzewodniczący International Internet Preservation Consortium

13.20-13.40 Silvia Sevilla Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

13.40-14.00 Pytania  do prelegenta

14.00-14.20 Marton Nemeth Państwowa Biblioteka Szechenyiego  (Węgry)

14.20-14.40 Pytania  do prelegentki

14.40-15.20 Przerwa

15.20-15.40 Daniel Gomes Zakład Informatyki Naukowej Portugalskiej Fundacji Nauki i Technologii

15.40-15.55 Pytania do prelegenta

15.55-16.15 Tom Storrar Brytyjskie Archiwa Narodowe

16.15-16.30 Pytania do prelegenta

16.30-16.50 Przerwa

16.50-17.10 Mar Perez Morillo Hiszpańska Biblioteka Narodowa

17.10-17.25 Pytania do prelegenta

17.25-17.45 Antal Posthumus Niderlandzkie Archiwa Narodowe

17.45-18.00 Pytania do prelegenta

18.00 Zakończenie

 

DZIEŃ 2 | 17.11. 2021 | 9.30-17.00

9.30-9.40 Rozpoczęcie i powitanie

9.40-11.10 Panel metodyczny

Moderator: dr hab. Lucyna Harc (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)

Dominik Cieszkowski (Biblioteka Narodowa)

dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr Aneta Januszko-Szakiel (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Michał Knitter (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Centralna Komisja Metodyczna)

Krzysztof Kołodziejczyk (Archiwum Państwowe w Lublinie, Centralna Komisja Metodyczna)

dr hab. Wiesław Nowosad, prof. UMK (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr hab. Wiktor Werner, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Maciej Zdunek (Narodowe Archiwum Cyfrowe)

11.10-11.30 Pytania

11.30 -12.00 Przerwa

12.00-13.30 Panel technologiczny

Moderator: dr inż. Mateusz Tykierko (Politechnika Wrocławska, Rada ds. Cyfryzacji)

dr Adam Jatowt, prof. (Uniwersytet w Insbrucku)

Filip Kłębczyk (ekspert)

Grzegorz Kolecki (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie)

Grzegorz Zajączkowski Lider Cyfryzacji Komisji Europejskiej na Polskę

dr hab. inż. Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska, konsorcjum naukowe CLARIN-PL)

Maciej Stankiewicz (Narodowa Archiwum Cyfrowe w Warszawie)

Wojciech Goliński (Narodowe Archiwum Cyfrowe)

12.30-13.40 Pytania

13.40-14.40 Przerwa

14.40-15.40 Panel prawny

Dominik Cieszkowski (Biblioteka Narodowa, zastępca dyrektora)

Katarzyna Gaczyńska (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Marek Konstankiewicz, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Stefan Cimaszewski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)

dr Katarzyna Pepłowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Mateusz Adamkowski (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Łukasz Ciołko (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

15.40-16.00 Pytania

16.00-16.15 Przerwa

16.15-17.00 Zakończenie i podsumowanie

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl