-A
+A
  • Start /
  • Prezentacja publikacji opolskiego archiwum

Aktualności

Archiwum Państwowe w Opolu zaprasza na spotkanie promocyjne publikacji pt.:"Ty bestya! Ty kamelo! Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938)”, „Wychowywać człowieka nowego… Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Nysie z lat 1945-1951” oraz „Modlitwy panien „przyjaciela gwałtem potrzebujących”, czyli o zapomnianej parodii pobożności niewiast przełomu XVIII i XIX w.”, wydanych przez opolskie Archiwum w seriach Opera Extraordinaria i Opuscula Extraordinaria. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia w siedzibie Archiwum przy ul. Zamkowej 2. Więcej

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl