-A
+A

Wystawy

Archiwum Państwowe w Gdańsku zaprasza do oglądania dokumentów obrazujących działalność Czerwonego Krzyża w czasie Wielkiej Wojny 1914-1918, głównie na terenie Prus Zachodnich.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl