-A
+A

Wystawy

Od marca 2003 roku archiwa polskie i ukraińskie współpracują w ramach projektu poszukiwania i publikowania źródeł archiwalnych dotyczących wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1944. Dotychczas opublikowano I tom przewodnika archiwalnego oraz przygotowano wspólną wystawę dokumentów archiwalnych w internecie.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl