-A
+A

Konferencje

W dniach 13-14 marca 2013 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie odbyła się konferencja  „Archiwa i kolekcje prywatne - dziedzictwo archiwalne, dziedzictwo kultury”  poświęcona zagadnieniom praktyki gromadzenia, ewidencjonowania, udostępniania niepaństwowego nieewidencjonowanego zasobu archiwalnego oraz metodyce jego opracowania. Organizatorami Konferencji byli Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych  prof. dr hab. Władysław Stępniak i Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie dr Hanna Krajewska przy udziale Polskiego Towarzystwa Archiwalnego.


 

Założenia metodyczne konferencji

Archiwa i kolekcje prywatne - dziedzictwo archiwalne, dziedzictwo kultury.


Zbiory tego rodzaju gromadzone przez instytucje kultury, tworzące również nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny, są źródłem zbiorowej pamięci historycznej. W warunkach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego budzą one szczególną uwagę jako narzędzie kształtowania tożsamości obywateli i pamięci historycznej. Liczne inicjatywy organizacji pozarządowych i instytucji należących do państwowej sieci archiwalnej stworzyły obecnie zróżnicowaną praktykę ich gromadzenia, ewidencjonowania, opracowania i udostępniania. Wymaga ona nie tylko podsumowania, ale i wskazania możliwości dalszej współpracy w celu zabezpieczenia tej części narodowego zasobu archiwalnego oraz jego udostępniania. Konferencja „Archiwa i kolekcje prywatne. Dziedzictwo archiwalne, dziedzictwo kultury” jest zaproszeniem do dyskusji nad stanem prawnym i modelami współpracy między dysponentami tej części narodowego zasobu archiwalnego a instytucjami gromadzącymi nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny. Jest to także okazja do podjęcia dyskusji nad zagadnieniami metodyki opracowania, ewidencjonowania, udostępniania zasobu archiwalnego będącego integralną częścią dziedzictwa kulturowego państwa i narodu, który jest komplementarny w stosunku do państwowego zasobu ewidencjonowanego i niepaństwowego ewidencjonowanego zasobu archiwalnego.
 

Program konferencji obejmuje zagadnienia:

 

1. Modele współpracy, które stanowi próbę podsumowania stanu prawnego oraz zarysowania modeli relacji między prawnymi dysponentami niepaństwowego nieewidencjonowanego zasobu archiwalnego a instytucjami gromadzącymi i zabezpieczającymi kolekcje i spuścizny.

2. Metodyka opracowania, które podejmuje problematykę terminologii archiwalnej oraz metodyki opracowania niepaństwowego nieewidencjonowanego zasobu archiwalnego.

3. Narzędzia współpracy - ewidencjonowanie, udostępnianie, które jest próbą zarysowania praktyki ewidencjonowania kolekcji i zbiorów prywatnych, w szczególności wykorzystania bazy IZA i SEZAM, polskich i międzynarodowych standardów opracowania, w tym Wytycznych opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych Archiwum Polskiej Akademii Nauk, ISAD (G) i MARC21.

4. Organizacja zasobu podejmuje problematykę gromadzenia niepaństwowego nieewidencjonowanego zasobu archiwalnego, praktyki pozyskiwania i rozproszenia zasobu przez organizacje pozarządowe i instytucje należące do państwowej sieci archiwalnej.

  

Program konferencji (pdf)

 

13 marca, środa

 

Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych - otwarcie obrad

 

Modele współpracy
 

Organizacja zasobu 

Metodyka opracowania
 

14 marca, czwartek


Narzędzia opracowania 
 


Gromadzenie zasobu


  

Wybrane referaty wygłoszone podczas konferencji


 


 

 

Newsletter NDAP