-A
+A

Media o nas

Piotrkowianie i Konstytucja 3 Maja Przysięgał Prezydent, Wójt, przysięgali Radni, Ławnicy, Gminni, co znaczniejsi obywatele miasta, przysięgała nawet starszyzna cechowa. Łącznie 170 podpisów widnieje pod rotą przysięgi na wierność Konstytucji 3 Maja. W zbiorach piotrkowskiego archiwum znajduje się księga stanowiąca dowód poparcia obywateli Piotrkowa dla pierwszej polskiej ustawy zasadniczej. NAJJAŚNIEJSZEMU KRÓLOWI I RZECZYPOSPOLITEJ WIERNYM BĘDĘ... Przed nami 220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Niewielu piotrkowian wie, jak bardzo obywatele naszego miasta przyczynili się do ustanowienia tej pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Piotrkowianie również jako jedni z pierwszych złożyli przysięgę na wierność nowej konstytucji. Dowodem ich wielkiego poparcia wobec zmian mających przynieść ratunek ówczesnej Rzeczypospolitej jest „Księga wpisów na wierność Konstytucji 3 Maja miasta Piotrkowa” przechowywana do dnia dzisiejszego w piotrkowskim Archiwum Państwowym. Bogato złocona, w brunatnej skórzanej oprawie księga miejska o wymiarach 330x230x150mm zawiera roty przysiąg i podpisy tych, którzy je złożyli. Czytaj dalej  
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8309416