-A
+A

Media o nas

NInA przejmuje cyfryzację archiwów TVP Narodowy Instytut Audiowizualny będzie nadzorować proces cyfryzacji materiałów archiwalnych znajdujących się w dyspozycji telewizji publicznej. Na ten cel przeznaczone zostanie co najmniej 25 mln zł z pięcioletniego programu rządowego KULTURA + Digitalizacja (ok. 5 mln zł rocznie). Prezes TVP Juliusz Braun i dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego Michał Merczyński w obecności ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego podpisali wczoraj list intencyjny. Archiwalia to najcenniejsza rzecz, jaka została z blisko 60-letniej historii polskiej telewizji. Nie należą one jednak do telewizji publicznej, lecz do Archiwów Państwowych. Czytaj dalej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl