-A
+A

Aktualności

W dniach 21-22 czerwca 2016 r. w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa "Educare necesse est - ale jak i dlaczego?". Obrady będą dotyczyć następujących zagadnień:  1. Doświadczenia archiwów w działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej, 2. Działalność edukacyjna i popularyzacyjna archiwów w programach studiów na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, 3. Źródła archiwalne w edukacji szkolnej, 4. Działalność edukacyjna i popularyzacyjna archiwów a społeczeństwo.

Tematy wystąpień można zgłaszać do 30 kwietnia na adres e-mailowy Archiwum Państwowego w Warszawie: edukacja@warszawa.ap.gov.pl

Organizatormi konferencji są: Archiwum Państwowe w Warszawie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie III Forum Edukatorów Archiwalnych „Film w edukacji archiwalnej, edukacja archiwalna w filmie” (Warszawa, 23 czerwca 2016 r.).

Newsletter NDAP