-A
+A

Aktualności

Archiwum Państwowe w Gdańsku na swojej stronie internetowej prezentuje dokumenty dotyczące więzienia i skazania na karę śmieci m.in. Danuty Siedzikówny ps. Inka – sanitariuszki w 5. Brygadzie Wileńskiej AK i Feliksa Selmanowicza ps. Zagończyk – zastępcy dowódcy plutonu w Brygadzie „Łupaszki”, rozstrzelanych w Areszcie Śledczym przy ul. Kurkowej w Gdańsku 28 sierpnia 1946 r. więcej

Archiwum Państwowe w Suwałkach przygotowało internetową wystawę dokumentów związanych z działalnością antykomunistycznego podziemia ziemi suwalsko-augustowskiej. więcej

Na zdjęciu Danuta Siedzikówna ps. Inka. Fot. ze zbiorów IPN

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8309416