-A
+A
  • Start /
  • O nas /
  • Aktualności /
  • Wystawa z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Aktualności

Wystawa z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski w Archiwum Głównym Akt Dawnych

W najbliższy wtorek, 12 kwietnia o godz. 12.00 w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych przy ul. Długiej 7 w Warszawie odbędzie się otwarcie wystawy zorganizowanej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski pt.„Chrześcijańskie skarby Archiwum Głównego Akt Dawnych. Święci, błogosławieni i wybitni ludzie Kościoła”. 

Zaprezentowanych zostanie ponad 70 oryginalnych dokumentów, pieczęci i ilustracji powstałych na przestrzeni ośmiu stuleci, od połowy XII wieku do roku 1939, związanych z wybitnymi przedstawicielami Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich. Zostaną również pokazane projekty architektoniczne kościołów, cerkwi i zborów ewangelickich.

Na wystawie będzie można zobaczyć dokumenty związane między innymi ze św. Stanisławem, św. Jadwigą, św. Kazimierzem Jagiellończykiem, św. Jozafatem Kuncewiczem, św. Zygmuntem Szczęsnym Felińskim, św. Józefem Bilczewskim oraz błogosławionym Honoratem Koźmińskim. Przypomniane zostaną również takie postaci jak: historyk i kronikarz Jan Długosz, reformator szkolnictwa i założyciel Collegium Nobilium w 1740 r. Stanisław Konarski, polityk i filozof doby oświecenia Hugo Kołłątaj oraz Ignacy Krasicki - biskup warmiński, poeta i autor pierwszej polskiej powieści nowożytnej "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki".

Najstarszym dokumentem prezentowanym na wystawie, a także najstarszym w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych, będzie bulla papieża Hadriana IV z 1155 r., w której papież otoczył opieką klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku nad Wisłą. Zobaczyć będzie można również przywilej Kazimierza Wielkiego nadany w 1367 r. biskupowi ormiańskiemu Grzegorzowi, w którym król zezwolił na osiedlanie się Ormian we Lwowie. Pokazany zostanie także list z 1561 r. skierowany do zboru kalwińskiego w Wilnie, w którym reformator Jan Kalwin potępił antytrynitarskie, negujące istnienie Trójcy Świętej, poglądy teologa Jerzego Blandraty.

Ekspozycja będzie czynna w dniach 12-15 kwietnia oraz z okazji Światowych Dni Młodzieży w dniach 18-23 i 25-26 lipca. Wstęp jest wolny

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8309416