-A
+A

Obowiązek informacyjny

Usługa „Newsletter NDAP” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji o działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP) i sieć archiwów państwowych w Polsce.

  • Korzystanie z usługi „Newsletter NDAP” jest dobrowolne i bezterminowe.

  • W celu świadczenia usługi „Newsletter NDAP” Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (adresy e-mail).

  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany (aktualizacji) bądź usunięcia (rezygnacji) swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

  • Informacje dotyczące sposobu zapisu, aktualizacji i usunięcia (rezygnacji) danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na linki: "Informacja dla subskrybentów Newsletter NDAP" oraz „Polityka prywatności” NDAP.

  • Administratorem danych jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 2D, kod pocztowy 02-517. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez NDAP wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter NDAP”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter NDAP”.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl