-A
+A

Archiwa Państwowe

Mapa wraz z zasięgiem terytorialnym działalności archiwów państwowych na poziomie gmina-powiat-województwo.

czytaj więcej

 

 

 

Schemat organizacji archiwów państwowych w Polsce

czytaj więcej

Trzy archiwa o charakterze centralnym z siedzibą w Warszawie:

  • Archiwum Główne Akt Dawnych - przechowujące wytworzone do 1918 r. akta władz centralnych i częściowo prowincjonalnych oraz archiwa rodzin o znaczeniu ogólnopolskim,
  • Archiwum Akt Nowych - przechowujące wytworzone po 1918 r. akta władz centralnych, instytucji i stowarzyszeń o charakterze ogólnopolskim, spuścizny po wybitnych działaczach politycznych i społecznych,
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe - przechowujące dokumentacje foto- i fonograficzną oraz filmową powstałą od początków XX w.
czytaj więcej
Newsletter NDAP