Archiwa Państwowe

Zasięg terytorialny archiwów państwowych

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Mapa wraz z zasięgiem terytorialnym działalności archiwów państwowych na poziomie gmina-powiat-województwo.

 

 


Szczegółowy zakres terytorialny określa

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (właściwość archiwów państwowych niemających charakteru centralnego w sprawach przejmowania materiałów archiwalnych oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej - załącznik nr 5).