Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Kadencja CKAOD w latach 2018-2020

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Program działania CKAOD kadencji 2018-2020

Podstawy prawne działania Komisji:

Zarządzenie Nr 35 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Skład Komisji w kadencji 2018-2020:

Zarządzenie Nr 41 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

  1. Maciej Parzniewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe) – przewodniczący;
  2. Grzegorz Zabielski (Urząd Miasta Lublin) – wiceprzewodniczący;
  3. Anna Jastrzębska - Pawlak (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) –sekretarz;
  4. Sergiusz Czarnota (Archiwum Państwowe we Częstochowie);
  5. Agnieszka Jacek (Archiwum Państwowe w Rzeszowie);
  6. Katarzyna Jaskółka - Leśniak (Archiwum Narodowe w Krakowie);
  7. Łukasz Kozłowski (Archiwum Państwowe w Szczecinie);
  8. Katarzyna Piechowska (Archiwum Państwowe w Warszawie);
  9. Anna Smorąg (Archiwum Państwowe w Kielcach);
  10. Agnieszka Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Płocku)

Zadania Komisji:

Posiedzenia Komisji:

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 24 maja 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 26 czerwca 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 27 września 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 8 listopada 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 4-5 grudnia 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 5 lutego 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 5 marca 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 9-10 kwietnia 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 14-15 maja 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 3-4 lipca 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 3-4 września 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 22-23 października 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 9-10 grudnia 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 4-5 lutego 2020 r.

Aby poprawnie otworzyć dokument należy go wypakować i skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 17-18 marca 2020 r.

Aby poprawnie otworzyć dokument należy go wypakować i skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 21-22 kwietnia 2020 r.

Aby poprawnie otworzyć dokument należy go wypakować i skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

 

Rejestr uchwał Komisji:

Sprawozdania z prac Komisji: