-A
+A

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2016-2018

Członków Komisji powołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w drodze Decyzji. Obecna Komisja została powołana na lata 2016-2018 Decyzją nr 30 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 września 2016 r. w sprawie skrócenia kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji. 10 stycznia 2017 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wydał Decyzję nr 1 zmieniającą decyzję w sprawie skrócenia kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji.

Skład:
1) Hanna Staszewska (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) - przewodnicząca,
2) Robert Górski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - sekretarz,
3) Kamila Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie),
4) Małgorzata Król (Aarchiwum Akt Nowych),
5) Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
6) Zbigniew Marek (Archiwum Państwowe w Poznaniu),
7) Monika Płuciennik (Archiwum Państwowe w Gdańsku),
8) Barbara Ratajewska (Archiwum Państwowe w Lesznie),
9) Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu),
10) Jakub Żygawski (Archiwum Państwowe w Zamościu).

Plan pracy zobacz/pobierz (plik .pdf)

 

Protokoły posiedzeń
1. z 20 września 2016 r. (plik.pdf)
2. z 3 listopada 2016 r. (plik.pdf); załączniki
3. z 8 grudnia 2016 r. (plik.pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5
4. z 22 lutego 2017 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2
5. z 1 marca 2017 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3
6. z 29-31 marca 2017 r. (plik .pdf)
7. z 24 kwietnia 2017 r. (plik .pdf)
8. z 11-12 maja 2017 r. (plik .pdf)
9. z 5-7 lipca 2017 r. (plik .pdf); załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5
10. z 24 października 2017 r. (plik .pdf)
11.

Termin najbliższego posiedzenia
  12-13 grudnia 2017 r. - posiedzenie nr 11

Newsletter NDAP