-A
+A

Ciała kolegialne

Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji (CKAOD) jest organem doradczym i opiniodawczym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach dotyczących kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych.


Kadencja CKAOD w latach 2018-2020

Program działania CKAOD kadencji 2018-2020

Podstawy prawne działania Komisji:

Zarządzenie Nr 35 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Skład Komisji w kadencji 2018-2020:

Zarządzenie Nr 41 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

 1. Maciej Parzniewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe) – przewodniczący;
 2. Grzegorz Zabielski (Urząd Miasta Lublin) – wiceprzewodniczący;
 3. Anna Jastrzębska - Pawlak (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) –sekretarz;
 4. Sergiusz Czarnota (Archiwum Państwowe we Częstochowie);
 5. Agnieszka Jacek (Archiwum Państwowe w Rzeszowie);
 6. Katarzyna Jaskółka - Leśniak (Archiwum Narodowe w Krakowie);
 7. Łukasz Kozłowski (Archiwum Państwowe w Szczecinie);
 8. Katarzyna Piechowska (Archiwum Państwowe w Warszawie);
 9. Anna Smorąg (Archiwum Państwowe w Kielcach);
 10. Agnieszka Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Płocku)

Zadania Komisji:

 • inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie opracowania i doskonalenia zasad kształtowania narodowego zasobu archiwalnego, w tym w zakresie nadzoru nad narodowym zasobem archiwalnym;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych kryteriów:
  • archiwalnej oceny dokumentacji,
  • ustalania materiałów archiwalnych wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego,
  • ustalania materiałów archiwalnych wchodzących do niepaństwowego zasobu archiwalnego,
  • selekcji wytwórców materiałów archiwalnych;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków i opinii w zakresie wartościowania dokumentacji znajdującej się w:
  • archiwach państwowych, w tym wspieranie w szczególnie uzasadnionych przypadkach archiwów państwowych w procesie brakowania dokumentacji z zasobu własnego,
  • w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • w organach i jednostkach organizacyjnych ze sfery niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków, opinii i analiz w zakresie gromadzenia materiałów archiwalnych;
 • rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw z zakresu działania Komisji wniesionych do Komisji

Posiedzenia Komisji:

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 24 maja 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 26 czerwca 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 27 września 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 8 listopada 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 4-5 grudnia 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 5 lutego 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 5 marca 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 9-10 kwietnia 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 14-15 maja 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 3-4 lipca 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 3-4 września 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 22-23 października 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 9-10 grudnia 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 4-5 lutego 2020 r.

Aby poprawnie otworzyć dokument należy go wypakować i skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 17-18 marca 2020 r.

Aby poprawnie otworzyć dokument należy go wypakować i skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 21-22 kwietnia 2020 r.

Aby poprawnie otworzyć dokument należy go wypakować i skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

 

Rejestr uchwał Komisji:

Sprawozdania z prac Komisji:

 


Kadencja CKAOD w latach 2016-2020 

Program działania CKAOD kadencji 2016-2020 >>

 

Podstawy prawne działania Komisji:

 

Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Skład Komisji w kadencji 2016-2020:

Decyzja Nr 41 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

 1. Marcin Kapała (Archiwum Państwowe w Lesznie), przewodniczący
 2. Sebastian Czerniak (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), wiceprzewodniczący
 3. Anna Jastrzębska - Pawlak (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), sekretarz
 4. Sergiusz Czarnota (Archiwum Państwowe we Częstochowie)
 5. Grzegorz Konieczka (Archiwum Państwowe w Poznaniu, o/ Gniezno)
 6. Maciej Parzniewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe)
 7. Grzegorz Waliś (Archiwum Państwowe w Kaliszu
 8. Grzegorz Zabielski (Urząd Miasta Lublin)
 9. Mirosław Zapała (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze) 

Zadania Komisji:

 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków, opinii i analiz w zakresie gromadzenia materiałów archiwalnych;rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw z zakresu działania Komisji wniesionych do Komisji.
 • podejmowanie działań w zakresie opracowania i doskonalenia zasad kształtowania narodowego zasobu archiwalnego;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych kryteriów
  • archiwalnej oceny dokumentacji,
  • ustalania materiałów archiwalnych, wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego,
  • ustalania materiałów archiwalnych, wchodzących do niepaństwowego zasobu archiwalnego,
  • selekcji wytwórców materiałów archiwalnych;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków i opinii w zakresie wartościowania dokumentacji znajdującej się w:
  • archiwach państwowych,
  • w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • w organach i jednostkach organizacyjnych ze sfery niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków, opinii i analiz w zakresie gromadzenia materiałów archiwalnych;
 • rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw z zakresu działania Komisji wniesionych do Komisji.

Posiedzenia Komisji:

Rejestr uchwał Komisji:

Sprawozdania z prac Komisji:Kadencja CKAOD w latach 2012-2016  

Program działania CKAOD kadencji 2012-2016:

Posiedzenia Komisji: 

Rejestr uchwał Komisji:

Sprawozdzania z prac Komisji:

Podstawy prawne działania Komisji:

Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Najważniejsze zadania Komisji (wybór):

 • podejmowanie działań w zakresie opracowania i doskonalenia zasad kształtowania narodowego zasobu archiwalnego;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych kryteriów:
  • archiwalnej oceny dokumentacji,
  • ustalania materiałów archiwalnych, wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego,
  • ustalania materiałów archiwalnych, wchodzących do niepaństwowego zasobu archiwalnego,
  • selekcji wytwórców materiałów archiwalnych;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków i opinii w zakresie wartościowania dokumentacji znajdującej się w:
  • archiwach państwowych,
  • organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • organach i jednostkach organizacyjnych ze sfery niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • opiniowanie wniosków dotyczących zatwierdzenia brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków, opinii i analiz w zakresie gromadzenia materiałów archiwalnych.

Skład Komisji w kadencji 2012-2016:

Decyzja Nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

 1. Iwona Fischer (Archiwum Państwowe w Krakowie), Przewodnicząca
 2. Eugenia Szymczuk (Archiwum Akt Nowych), Wiceprzewodnicząca
 3. Dorota Kotowicz (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Sekretarz
 4. Elżbieta Billing (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
 5. Andrzej Jabłoński (Archiwum Państwowe w Szczecinie)
 6. Mariusz Korejwo (Archiwum Państwowe w Olsztynie)
 7. Małgorzata Olikowska (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)
 8. Grażyna Przesmycka (Archiwum Państwowe w Katowicach)
 9. Piotr Robaczewski (Archiwum Państwowe w Toruniu)

Kadencja CKAOD w latach 2007-2011

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl