Ciała kolegialne

Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji (CKAOD) jest organem doradczym i opiniodawczym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach dotyczących kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych.


Kadencja CKAOD w latach 2018-2020

Program działania CKAOD kadencji 2018-2020

Podstawy prawne działania Komisji:

Zarządzenie Nr 35 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Skład Komisji w kadencji 2018-2020:

Zarządzenie Nr 41 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

 1. Maciej Parzniewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe) – przewodniczący;
 2. Grzegorz Zabielski (Urząd Miasta Lublin) – wiceprzewodniczący;
 3. Anna Jastrzębska - Pawlak (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) –sekretarz;
 4. Sergiusz Czarnota (Archiwum Państwowe we Częstochowie);
 5. Agnieszka Jacek (Archiwum Państwowe w Rzeszowie);
 6. Katarzyna Jaskółka - Leśniak (Archiwum Narodowe w Krakowie);
 7. Łukasz Kozłowski (Archiwum Państwowe w Szczecinie);
 8. Katarzyna Piechowska (Archiwum Państwowe w Warszawie);
 9. Anna Smorąg (Archiwum Państwowe w Kielcach);
 10. Agnieszka Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Płocku)

Zadania Komisji:

Posiedzenia Komisji:

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 24 maja 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 26 czerwca 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 27 września 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 8 listopada 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 4-5 grudnia 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 5 lutego 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 5 marca 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 9-10 kwietnia 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 14-15 maja 2019 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 3-4 lipca 2019 r.

 

Rejestr uchwał Komisji:

Sprawozdania z prac Komisji:

 


Kadencja CKAOD w latach 2016-2020 

Program działania CKAOD kadencji 2016-2020 >>

 

Podstawy prawne działania Komisji:

 

Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Skład Komisji w kadencji 2016-2020:

Decyzja Nr 41 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

 1. Marcin Kapała (Archiwum Państwowe w Lesznie), przewodniczący
 2. Sebastian Czerniak (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), wiceprzewodniczący
 3. Anna Jastrzębska - Pawlak (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), sekretarz
 4. Sergiusz Czarnota (Archiwum Państwowe we Częstochowie)
 5. Grzegorz Konieczka (Archiwum Państwowe w Poznaniu, o/ Gniezno)
 6. Maciej Parzniewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe)
 7. Grzegorz Waliś (Archiwum Państwowe w Kaliszu
 8. Grzegorz Zabielski (Urząd Miasta Lublin)
 9. Mirosław Zapała (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze) 

Zadania Komisji:

Posiedzenia Komisji:

Rejestr uchwał Komisji:

Sprawozdania z prac Komisji:Kadencja CKAOD w latach 2012-2016  

Program działania CKAOD kadencji 2012-2016:

Posiedzenia Komisji: 

Rejestr uchwał Komisji:

Sprawozdzania z prac Komisji:

Podstawy prawne działania Komisji:

Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Najważniejsze zadania Komisji (wybór):

Skład Komisji w kadencji 2012-2016:

Decyzja Nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

 1. Iwona Fischer (Archiwum Państwowe w Krakowie), Przewodnicząca
 2. Eugenia Szymczuk (Archiwum Akt Nowych), Wiceprzewodnicząca
 3. Dorota Kotowicz (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Sekretarz
 4. Elżbieta Billing (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
 5. Andrzej Jabłoński (Archiwum Państwowe w Szczecinie)
 6. Mariusz Korejwo (Archiwum Państwowe w Olsztynie)
 7. Małgorzata Olikowska (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)
 8. Grażyna Przesmycka (Archiwum Państwowe w Katowicach)
 9. Piotr Robaczewski (Archiwum Państwowe w Toruniu)

Kadencja CKAOD w latach 2007-2011

 


Zakończyła się kadencja CKAOD w latach 2007-2011

Podstawy prawne działania CKAOD:

Zarządzenie Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Najważniejsze zadania CKAOD (wybór):

Skład CKAOD w kadencji 2007-2010:

Decyzja Nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia składu Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

1. Monika Andrasz-Mrożek (Archiwum Państwowe w Krakowie), Przewodnicząca
2. Andrzej Jabłoński (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Zastępca Przewodniczącej
3. Dorota Kotowicz (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Sekretarz
4. Elżbieta Billing (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
5. Małgorzata Olikowska (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)
6. Piotr Robaczewski (Archiwum Państwowe w Toruniu)
7. Eugenia Szymczuk (Archiwum Akt Nowych)

Plan pracy CKAOD na lata 2007-2011

Kalendarium prac CKAOD:

Rejestr uchwał CKAOD:

Sprawozdania z prac CKAOD:

Ważniejsze działania podejmowane przez CKAOD: