-A
+A

Ciała kolegialne

Organ opiniodawczy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach opracowania, doskonalenia i wdrażania naukowych metod, mających zastosowanie w działalności archiwów państwowych. 

Zakres działania Komisji reguluje Decyzja nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej.

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2019-2021

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2018-2020

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2016-2018

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2013-2016

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl