-A
+A

Ciała kolegialne

Centralna Komisja Metodyczna jest organem opiniodawczym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach opracowania, doskonalenia i wdrażania naukowych metod, mających zastosowanie w działalności archiwów państwowych. 

Zakres działania Komisji reguluje Decyzja nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej.

 

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2016-2018

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2013-2016

Newsletter NDAP