Ciała kolegialne

Centralna Komisja Metodyczna

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Organ opiniodawczy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach opracowania, doskonalenia i wdrażania naukowych metod, mających zastosowanie w działalności archiwów państwowych. 

Zakres działania Komisji reguluje Decyzja nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej.


Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2021-2023


Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2019-2021


Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2018-2020


Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2016-2018


Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2013-2016