-A
+A

Ciała kolegialne

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w sprawach należących do zakresu jego działania.

W skład Rady Archiwalnej wchodzi 15 członków. Jej pracami kieruje przewodniczący. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych działającego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Status i tryb pracy Rady regulują Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r.).

 

KADENCJA RADY ARCHIWALNEJ 2013-2015

 

Skład Rady:

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wiceprzewodniczące: prof. dr hab. Alicja Kulecka – Uniwersytet Warszawski
dr Lucyna Harc – Uniwersytet Wrocławski

Członkowie:

 • dr Piotr Dymmel – dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie
 • Zbigniew Gluza – prezes Fundacji Ośrodka KARTA
 • Kazimierz Jaroszek – prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
 • dr Łukasz Kamiński – prezes Instytutu Pamięci Narodowej
 • dr Hanna Krajewska – prezes Polskiego Towarzystwa Archiwalnego
 • dr Janusz Kuligowski – dyrektor Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr Wojciech Kulisiewicz – dyrektor Biblioteki Sejmowej
 • dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej
 • prof. dr hab. Krzysztof Skupieński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jan Szymczak – prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • dr Czesław Andrzej Żak – dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego
 • ks. dr hab. Waldemar Żurek – dyrektor Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych

 

Sekretarz:

Agnieszka Makówka – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Newsletter NDAP