-A
+A

Ciała kolegialne

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w sprawach należących do zakresu jego działania.

W skład Rady Archiwalnej wchodzi 15 członków. Jej pracami kieruje przewodniczący. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych działającego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Status i tryb pracy Rady regulują Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

Kadencja Rady Archiwalnej 2020-2023

Skład Rady:

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego

 

Wiceprzewodniczący: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego

Członkowie:

dr Adam Eberhardt
dr Adam Eberhardt – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

dr hab. Marlena Jabłońska
dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Mirosław Klusek
prof. dr hab. Mirosław Kłusek – Uniwersytet Łódzki

Marlena Koter
Marlena Koter – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

dr Janusz Kuligowski
dr Janusz Kuligowski – Kancelaria Prezydenta RP, Archiwum Prezydenta

prof. dr hab. Mirosław Lenart
prof. dr hab. Mirosław Lenart – Archiwum Państwowe w Opolu

prof. dr hab. Jan Pomorski
prof. dr hab. Jan Pomorski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wiesława Rutkowska
Wiesława Rutkowska – Archiwum Państwowe w Kielcach

ks. dr hab. Grzegorz Ryś
ks. dr hab. Grzegorz Ryś – Arcybiskup Metropolita Łódzki

dr Jarosław Szarek
dr Jarosław Szarek – Instytut Pamięci Narodowej

dr Jan Tarczyński
dr Jan Tarczyński – Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Katarzyna Zalasińska
dr hab. Katarzyna Zalasińska – Narodowy Instytut Dziedzictwa
fot. Monika Szalek

Katarzyna Ziętal fot. A.Bujnowska
Katarzyna Ziętal – Centrum Archiwistyki Społecznej
fot. A. Bujnowska

Sekretarz:

Agnieszka Makówka – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

 


Kadencja Rady Archiwalnej 2017-2020

Skład Rady:

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Wiceprzewodniczący: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego oraz dr Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Członkowie:

 • dr hab. Waldemar Chorążyczewski, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Lucyna Harc, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Wrocławski
 • Kazimierz Jaroszek, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
 • Michał Kokociński, Stowarzyszenie Archiwistów Wymiaru Sprawiedliwości
 • Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta RP
 • dr Wojciech Kozłowski, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
 • dr Janusz Kuligowski, Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr Wojciech Kulisiewicz, Biblioteka Sejmowa
 • prof. dr hab. Jan Szymczak, Polskie Towarzystwo Historyczne
 • ks. prof. dr hab. Władysław Piotr Wlaźlak, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych
 • dr hab. Katarzyna Zalasińska, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Uniwersytet Warszawski
 • ks. dr hab. Waldemar Żurek, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Lublinie

Sekretarz:

Agnieszka Makówka – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

 


Kadencja Rady Archiwalnej 2013-2015

Skład Rady:

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wiceprzewodniczące: prof. dr hab. Alicja Kulecka – Uniwersytet Warszawski
dr Lucyna Harc – Uniwersytet Wrocławski

Członkowie:

 • dr Piotr Dymmel – dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie
 • Zbigniew Gluza – prezes Fundacji Ośrodka KARTA
 • Kazimierz Jaroszek – prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
 • dr Łukasz Kamiński – prezes Instytutu Pamięci Narodowej
 • dr Hanna Krajewska – prezes Polskiego Towarzystwa Archiwalnego
 • dr Janusz Kuligowski – dyrektor Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr Wojciech Kulisiewicz – dyrektor Biblioteki Sejmowej
 • dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej
 • prof. dr hab. Krzysztof Skupieński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jan Szymczak – prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • dr Czesław Andrzej Żak – dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego
 • ks. dr hab. Waldemar Żurek – dyrektor Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych

Sekretarz:

Agnieszka Makówka – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl