Ciała kolegialne

Rada Archiwalna

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w sprawach należących do zakresu jego działania.

W skład Rady Archiwalnej wchodzi 15 członków. Jej pracami kieruje przewodniczący. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych działającego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Status i tryb pracy Rady regulują Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r.).

 

Kadencja Rady Archiwalnej 2020-2023

Skład Rady:

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego

 

Wiceprzewodniczący: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego

Członkowie:

dr Adam Eberhardt
dr Adam Eberhardt – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

dr hab. Marlena Jabłońska
dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Mirosław Klusek
prof. dr hab. Mirosław Kłusek – Uniwersytet Łódzki

Marlena Koter
Marlena Koter – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

dr Janusz Kuligowski
dr Janusz Kuligowski – Kancelaria Prezydenta RP, Archiwum Prezydenta

prof. dr hab. Mirosław Lenart
prof. dr hab. Mirosław Lenart – Archiwum Państwowe w Opolu

prof. dr hab. Jan Pomorski
prof. dr hab. Jan Pomorski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wiesława Rutkowska
Wiesława Rutkowska – Archiwum Państwowe w Kielcach

ks. dr hab. Grzegorz Ryś
ks. dr hab. Grzegorz Ryś – Arcybiskup Metropolita Łódzki

dr Jarosław Szarek
dr Jarosław Szarek – Instytut Pamięci Narodowej

dr Jan Tarczyński
dr Jan Tarczyński – Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Katarzyna Zalasińska
dr hab. Katarzyna Zalasińska – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
fot. Monika Szalek

Katarzyna Ziętal fot. A.Bujnowska
Katarzyna Ziętal – Centrum Archiwistyki Społecznej
fot. A. Bujnowska

Sekretarz:

Agnieszka Makówka – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

 


Kadencja Rady Archiwalnej 2017-2020

Skład Rady:

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Wiceprzewodniczący: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego oraz dr Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Członkowie:

Sekretarz:

Agnieszka Makówka – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

 


Kadencja Rady Archiwalnej 2013-2015

Skład Rady:

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wiceprzewodniczące: prof. dr hab. Alicja Kulecka – Uniwersytet Warszawski
dr Lucyna Harc – Uniwersytet Wrocławski

Członkowie:

Sekretarz:

Agnieszka Makówka – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych