-A
+A

Ciała kolegialne

7 maja 2013 r. decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych została powołana Rada Programowa do spraw przygotowania obchodów 100. rocznicy wybuchu i wydarzeń I wojny światowej. 

Do zadań Rady Programowej należy określenie celów oraz założeń i kierunków działań archiwów państwowych w zakresie obchodów 100. rocznicy wybuchu i wydarzeń I wojny światowej, a także ich koordynacja.

 

Skład Rady Programowej:

  1. Ryszard Wojtkowski - Przewodniczący (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
  2. Wojciech Woźniak (Narodowe Archiwum Cyfrowe)
  3. Tadeusz Krawczak (Archiwum Akt Nowych)
  4. Barbara Berska (Archiwum Narodowe w Krakowie)
  5. Jerzy Gaul (Archiwum Główne Akt Dawnych)
  6. Grzegorz Mędykowski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
  7. Monika Jurgo-Puszcz - Sekretarz (Archiwum Państwowe w Warszawie)
Newsletter NDAP