Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Kadencja CKAOD w latach 2007-2011

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Zakończyła się kadencja CKAOD w latach 2007-2011

Podstawy prawne działania CKAOD:

Zarządzenie Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Najważniejsze zadania CKAOD (wybór):

Skład CKAOD w kadencji 2007-2010:

Decyzja Nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia składu Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

1. Monika Andrasz-Mrożek (Archiwum Państwowe w Krakowie), Przewodnicząca
2. Andrzej Jabłoński (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Zastępca Przewodniczącej
3. Dorota Kotowicz (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Sekretarz
4. Elżbieta Billing (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
5. Małgorzata Olikowska (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)
6. Piotr Robaczewski (Archiwum Państwowe w Toruniu)
7. Eugenia Szymczuk (Archiwum Akt Nowych)

Plan pracy CKAOD na lata 2007-2011

Kalendarium prac CKAOD:

Rejestr uchwał CKAOD:

Sprawozdania z prac CKAOD:

Ważniejsze działania podejmowane przez CKAOD: