Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Kadencja CKAOD w latach 2012-2016

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Program działania CKAOD kadencji 2012-2016:

Posiedzenia Komisji: 

Rejestr uchwał Komisji:

Sprawozdzania z prac Komisji:

Podstawy prawne działania Komisji:

Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Najważniejsze zadania Komisji (wybór):

Skład Komisji w kadencji 2012-2016:

Decyzja Nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

  1. Iwona Fischer (Archiwum Państwowe w Krakowie), Przewodnicząca
  2. Eugenia Szymczuk (Archiwum Akt Nowych), Wiceprzewodnicząca
  3. Dorota Kotowicz (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Sekretarz
  4. Elżbieta Billing (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
  5. Andrzej Jabłoński (Archiwum Państwowe w Szczecinie)
  6. Mariusz Korejwo (Archiwum Państwowe w Olsztynie)
  7. Małgorzata Olikowska (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)
  8. Grażyna Przesmycka (Archiwum Państwowe w Katowicach)
  9. Piotr Robaczewski (Archiwum Państwowe w Toruniu)