Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Kadencja CKAOD w latach 2016-2020

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Program działania CKAOD kadencji 2016-2020 >>

 

Podstawy prawne działania Komisji:

 

Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Skład Komisji w kadencji 2016-2020:

Decyzja Nr 41 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

  1. Marcin Kapała (Archiwum Państwowe w Lesznie), przewodniczący
  2. Sebastian Czerniak (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), wiceprzewodniczący
  3. Anna Jastrzębska - Pawlak (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), sekretarz
  4. Sergiusz Czarnota (Archiwum Państwowe we Częstochowie)
  5. Grzegorz Konieczka (Archiwum Państwowe w Poznaniu, o/ Gniezno)
  6. Maciej Parzniewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe)
  7. Grzegorz Waliś (Archiwum Państwowe w Kaliszu
  8. Grzegorz Zabielski (Urząd Miasta Lublin)
  9. Mirosław Zapała (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze) 

Zadania Komisji:

Posiedzenia Komisji:

Rejestr uchwał Komisji:

Sprawozdania z prac Komisji: