Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Status prawny

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Podstawy prawne działania

•    Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
•    Statut
•    Regulamin organizacyjny