Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Skrzynka podawcza

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, telefon: (22) 565-46-00 fax: 565-46-14, e-mail: ndap@archiwa.gov.pl, www.archiwa.gov.pl