-A
+A

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Urzędem obsługującym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

W skład Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Archiwistyki;
2) Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego;
3) Departament Organizacji i Udostępniania;
4) Departament Infrastruktury i Rozwoju Archiwów;
5) Biuro Dyrektora Generalnego.

Informacje na temat zadań poszczególnych komórek organizacyjnych znajdują się w Regulaminie organizacyjnym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl