Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Struktura organizacyjna

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Urzędem obsługującym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

W skład Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Archiwistyki;
2) Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego;
3) Departament Organizacji i Udostępniania;
4) Departament Infrastruktury i Rozwoju Archiwów;
5) Biuro Dyrektora Generalnego.

Informacje na temat zadań poszczególnych komórek organizacyjnych znajdują się w Regulaminie organizacyjnym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych