Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Struktura organizacyjna

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Urzędem obsługującym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

  W skład Naczelnej Dyrekcji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Departament Archiwistyki;
 2. Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego;
 3. Departament Organizacji i Udostępniania;
 4. Departament Infrastruktury i Rozwoju Archiwów;
 5. Biuro Dyrektora Generalnego.

 

W ramach Departamentu Organizacji, Udostępniania i Ewidencji działają:

 1. Wydział Informatyzacji, Informacji i Ewidencji;
 2. Wydział Organizacji, Udostępniania i Analiz.

W ramach Biura Dyrektora Generalnego działają:

 1. Wydział Finansowy;
 2. Wydział Kadr i Szkoleń;
 3. Wydział Kontroli;
 4. Dział Prawny;
 5. Dział Informatyki i Zamówień Publicznych;
 6. Dział Administracyjno-Gospodarczy;
 7. Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych.

W ramach Działu Ochrony Informacji Niejawnych działa Kancelaria Tajna.