-A
+A

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Załatwianie spraw - więcej informacji

  • Dni i godziny pracy
  • Wywóz archiwaliów za granicę
  • Elektroniczna skrzynka podawcza
  • Dostęp do informacji publicznej
  • Korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl