-A
+A

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

 

Ryszard Wojtkowski
p.o. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Zakres zadań

 

dr Henryk Niestrój
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych


Kinga Suplicka
Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl