-A
+A

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

dr Wojciech Woźniak
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Zakres zadań

dr Henryk Niestrój
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Ryszard Wojtkowski
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych


Kinga Suplicka
Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Newsletter NDAP