-A
+A

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

dr Paweł Pietrzyk
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Zakres zadań

 

 

dr hab. Lucyna Harc
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

Ryszard Wojtkowski
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

Marta Muszyńska
Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl